CALL FOR PAPERS
ISSN: 1857-8128

  

Соработка на МИТ Универзитет со Универзитет Истанбул

Потребна документација и начин на аплицирање за редовни студенти за регулирање на привремен престој во Република Македонија Се известуваат студентите од другите универзитети, односно факултети и високи стручни школи дека можат да се префрлат односно запишат во летниот семестар во учебната 2014/2015 година, на факултетите при МИТ Универзитет. 

Услов за запишување во летниот семестар на факултетите е студентот да има заверено претходен, односно зимски семестар на високообразовната установа од која бара да биде префрлен (запишан).

Рокот за пријавување за запишување на факултетите на МИТ Универзитетот, трае до 15.02.2015 година MİT Üniversitesi Üsküp Türkiye Cumhuriyeti ile еğitim  işbirliğini genişletmeye devam ediyor.
Üniversitemiz belirli  danışmanlık şirketyle değil aksine bütün danışmanlık şirketleriyle işbirliği yapmaya açıktır,yeni kayıt yapmak isteyen öğrenciler aynı zamanda bireysel  olarak ta kayıt yapma hakkına sahiptir bu konuda hiçbir kısıtlama yoktur.Aynı zamanda üniversitemizin profesiyonel idari personeli Makedonya Cumhuriyetinde'ki  kayıt işlemlerini ve diğer prosedürleri hızlı ve etkin bir şekilde uygulamaktadır. 

MİT Üniversitesi Üsküp akredite edilmiş bir yükseköğretim  kurumu olup  Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmaktadır. MİT Üniversitesi Üsküp öğretim kadrosu dışında öğrencilere yardımcı olmaları ve derslerin daha kolay uygulaması için türkçe çevirmenler eşliğinde dersler uygulanmaktadır.Uluslararası işbirliğe açık olduğumuza  emin olmanız için siz de katılın ve bizim bir parçamız olun.


За преглед на акредитациите на МИТ Универзитет кликнете овде

Постојано одобрени од Советот за високо образование на Р. Турција од  12.03.2014, 04.06.2014, 15.08.2014